Finantari nationale

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2017

Programul urmăreşte:

  • dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci şi fonduri de garantare;
  • dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri în cadrul evenimentului;
  • dezvoltarea abilităţilor inovative şi consolidarea unui mediu economic competitiv;
  • creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse economiei naţionale de către aplicanţi.

Procedura acestui program se afla in consultare publica.

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2017. Săptămâna Europeană a IMM-urilor  este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor  încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim, fiind una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.

Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:

  • organizarea unei expoziţii structurată pe secţiuni concomitente dedicate:

–  instituţiilor şi agenţilor economici care furnizează facilități, produse şi servicii de asistenţă pentru IMM;

–  promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii româneşti;

–  promovării debutanţilor în afaceri;

–  promovării IT, inventică şi creaţie ştiinţifică;

–  promovării educaţiei antreprenoriale;

– promovării produselor şi serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România;

  • organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, workshop-uri şi prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor româneşti,  precum şi stimulării şi susţinerii internaţionalizării IMM;
  • diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 4000 de beneficiari prin alocarea sumei de 5.000.000 lei pentru intreg programul.

CHELTUIELI asigurate prin program:

  • participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program;
  • cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz);
  • cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari.

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau legislaţiei ţării din care provine, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz.

Puteti descarca documentul aici: proiect-procedura-timm-2017

Alexandra IVANCOV

Expert accesare fonduri europene si nationale

Rigas Management

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s