Scriere proiecte

Rigas Management beneficiază de expertiza consultanților sai in vederea intocmirii si implementarii unor proiecte de succes finantate din: POR (Programul Operational Regional), PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala), POCU (Programul Operational Capacitate Umana), granturi norvegiene si SEE, bugetul de stat.

 

Advertisements